PATONG-SAO.GO.TH
แหล่งท่องเที่ยว
อบต.พะตงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  เวลา 08.00 - 16.00 น.
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด